HomeTag aba

Uygulamalı Davranış Analizi (UDA-ABA) farklı gelişen bireylerle özellikle de otizmli küçük çocuklarla en sık kullanılan yöntemdir. Fakat UDA’nın ya da  Applied Behavior Analysis’in  (ABA) gerçekten ne olduğuna ilişkin yaygın yanlış anlamalar var. Birçok kişi, bu yöntemin sunduğu uygulama zenginliğini ve çocukların davranış ve yaşamlarını iyileştirmek için nasıl kullanılabileceğini anlamaktan ziyade, yöntemi dar bir uygulama grubuyla ilişkilendirir. Bu yazının amacı UDA’yı pratik anlamda tanımlamaktır....