Blog Emzik Kullanmak Konuşmayı Olumsuz Etkiler Mi?

Emzik kullanmak konuşmayı olumsuz etkiler mi? Kaç yaşına kadar emzik kullanmak normaldir?

Araştırmalar bize emzik kullanımı hakkında ne söylüyor?

 • Kulak enfeksiyonları: Uzun süreli ve sık emzik kullanımında otitis media gelişiminde risk faktörü olarak görülmektedir. Tekrarlanan orta kulak enfeksiyonları, işitme kaybı riskini artırabilir ve geçici  işitme kaybına neden olabilir. İşitme kaybı olan çocuklar konuşma ve dil öğrenmede daha zorlanırlar.
 • Diş problemleri: Maloklüzyon (yanlış hizalanmış veya hatalı yerleşmiş çene / dişler) uzun süreli emzik kullanımıyla ilişkilidir. Diş yapılarındaki farklılıklar oluşma riskini arttırır.
 • Beslenme problemleri ortaya çıkabilir. Emzik emen çocuk anne sütü almayı ya da yeni besinler denemeyi reddebilir. Bu da gelişim problemlerine yol açabilir.
 • Bununla birlikte, emzik kullanan ve kullanmayan  çocukların konuşma ve dil becerilerinin gelişimini araştıran araştırmalar karışık sonuçlar vermiştir:
  • Bir çalışmada hiç emzik kullanmayan veya en az 15 ay boyunca emzik kullanan çocuklar ile 18-30 yaş arasında  emzik kullanan çocuklar arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır.  (Shotts, McDaniel ve Neeley, 2008).
  • Başka bir çalışmanın sonuçları, uzun süre emzik emmenin, konuşmayı olumsuz yönde etkileyebileceğini öne sürdü. Araştırmacılar bir emzik kullanan ya da 3 yıl veya daha uzun bir süre parmaklarını emen çocukların konuşma bozukluğu geliştirme ihtimalinin üç kat daha fazla olduğunu bulmuşlardır (Barbosa ve ark. 2009).

Konuşma ve dil terapisti olarak önerim,12-18 ay aralığında ve mutlaka  2 yaşından sonra  çocukların emziği bırakmasını sağlamanızdır. Çocuğunuz bu dönemleri konuşma ve dil gelişimi açısından kritik dönemleridir. Çocuğunuzun bol bol konuşma pratiği yapması hem artikülasyon hem de dil becerileri açısından kritik önem taşır.

Bir ebeveyn olarak ne yapabilirsiniz?

Emzik kullanımına izin verilip verilmeyeceği, ne zaman veya ne kadar süreceğine karar verirken çocuğunuzun özel ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmak önemlidir.

Hiçbir araştırma sınırlı emzik kullanımının konuşma gelişimini olumsuz yönde etkilediğini henüz ortaya koymamıştır. Bu nedenle, çocuğunuzun bir emziği emmesine izin vermeye karar verirseniz, aşağıdaki yönergeleri akılda tutmak iyi bir fikirdir:

 • Bebeğinizin emzik kullanımını sadece uyku süresi veya uyku ile sınırlandırmaya çalışın.
 • Çocuğunuzun özel ihtiyaçlarına bağlı olarak, 6 ay sonra (Ani Bebek Ölümü Riski  düştüğünde) ve 18 aydan önce (konuşma ve dil gelişimi hızla gerçekleştiği dönemler) onları emzikten uzaklaştırın.
 • Çocuğunuza ağladığında sakinleştirmek için emzik vermek yerine; neden ağladığını bulmaya çalışın, ihtiyacını anlamaya çalışın, dikkatini başka bir şeye yönlendirin veya sakinleşmesine yardımcı olacak yeni yollar bulun; örneğin, çocuğunuzu eğlenceli bir aktiviteye yönlendirin, müzik çalın, bir kitap okuyun veya tercih edilen bir oyuncak verin.
 • Çocuğunuzda tekrarlayan otitis media geçmişi varsa yani, orta kulak enfeksiyonları kullanımı kısıtlayın.
 • Uygun boyutta bir emzik kullanın. Emzikler bebeğinizin yaşına göre boyutlandırılmıştır.
 • Sonuçta, emzik kullanımına izin verip vermeyeceğiniz sizin kişisel kararınızdır. Uygun şekilde kullanılırsa, emziklerin konuşma ve dil gelişimini engellemesi muhtemel değildir. Bununla birlikte, eğer emzikler aşırı kullanılırsa (yani çocuk bir emziği çok emerse) veya yanlış kullanılırsa (yani uygun şekilde temizlenmemiş veya boyutlandırılmamışsa), çocuğunuzun konuşma ve dil becerilerinin gelişimini olumsuz etkileme riskini artırabilir.

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/u9584970/public_html/wp-content/themes/celeste/views/prev_next.php on line 10
previous
Kekemelik Terapisi Ne Zaman İşe Yaramaz?