Home Bilişsel, Nörolojik veya Gelişimsel Bozukluklara Bağlı Konuşma Bozuklukları

Çiğdem Buzul – Konuşma ve Dil Terapisi

Bilişsel, Nörolojik veya Gelişimsel Bozukluklara Bağlı Konuşma Bozuklukları

Çocukların bilişsel, medikal, gelişimsel, davranışsal, konuşma ve dil becerilerini etkileyen, yaşam boyu devam eden sendromlar ve bozukluklar vardır. Bunlardan bazıları; Asperger Sendromu, Down Sendromu, Çocuk Çağı Dezintegratif Bozukluğu, Otizm, Corpus Callosum , Epilepsi, Fenil Ketonüri, Frajil X Sendromu, Gilles De La Tourette Sendromu, Joubert Sendromu, Mikrosefali, Mental Retardasyon, Multiple Skleroz, Serebral Palsi, Williams Sendromu, Prader Willi Sendromu, Reaktif Bağlanma Bozukluğu, Rett Sendromu, West Sendromu, Gelişim Geriliği Zihinsel Öğrenme Yetersizliği, Hidrosefali, Angelman Sendromu’dur.

Merkezimizde gelişimsel geriliğe bağlı olarak konuşma problemi yaşayan çocuklara ve ergenlere konuşma terapisi verilir. Bunun yanı sıra çalışmanıza isterseniz özel eğitimi ekleyebilir ve her iki eğitimi de merkezimizden alabilirsiniz.

    İletişime Geçin