Home Özel Eğitim

Çiğdem Buzul – Konuşma ve Dil Terapisi

Özel Eğitim

Eğitmek, ilham vermek ve dahil etmek özel eğitimde ana hedefimizi oluşturuyor.
Merkezimizde özel eğitim ile beraber tüm çocuklara dahil olma ve başarılı olma şansının verildiği bir dünya hayal ediyoruz. Bu nedenle 1-25 yaş arasındaki bireylerin eğitim planlarını, onların gelişim düzeylerini ve bireysel ihtiyaçlarını dikkate alarak hazırlıyoruz. Sadece akademik becerileri üzerine odaklanmadan, tüm gelişim alanlarını içeren ve diğer disiplinlerden yardım alan, aile eğitimini de kapsayan çok yönlü bir çalışma yapıyoruz.
Çalışmalarımızı, akademik alanda çocuğun bireysel performansını en üst düzeyde ortaya çıkarmasını sağlamak üzerine kurguluyoruz. Geleneksel eğitim programları çoğu zaman bireysel performansları belirleme konusunda yetersiz kalıyor ve boşluklar yaratıyor. Oysa bireyle birebir yapılan kapsamlı bir ölçme ve değerlendirme, bireyin var olan düzeyini somut bir şekilde belirlemeye yardımcı oluyor. Bu nedenle merkezimizde ilk olarak çocuğunuzun tüm gelişim alanlarını değerlendiriyor, ardından yeterli olduğu ve desteklenmesi gereken alanlarını belirliyoruz. Tespit ettiğimiz alanlar için kişiye özel bireysel eğitim planı oluşturuyor ve öğretilecek kavram ve becerileri planın içinde dahil ediyoruz. Planımızı aile ve okulla paylaşıyor, gerekli görülen sıklıkta da değiştiriyoruz.
.
Farklı Gelişen Bireylerde Özel Eğitim
Farklı gelişen bireylerle çalışırken üzerinde durulması gereken en önemli alanlardan biri sosyal becerilerdir. Çünkü bu bireyin ve aynı zamanda ailenin yaşam kalitesini belirler. Bireyin yaşına uygun sosyal beceriler kazanması, bunu kullanmasını desteklemeyi ve takibini yapmayı eğitim planımızın içine dahil ediyoruz. Erken yaşta temel sosyal becerileri öğrenmek, daha sonra ergenlik döneminde bu ilişkileri geliştirmek ve sürdürmek, uygun ve kullanılabilir sosyal becerilere sahip olmak, var olan akademik becerileri yaşamda kullanmak her farklı gelişen çocuğun eğitim planında mutlaka yer almalıdır. Ergenlikten yetişkinliğe giden süreçte, birçok birey bağımsız olarak yaşamaya yönelik güven ve yeteneklerden yoksundur. İleri yaşam becerilerini öğrenmek ve göstermek, gerçekten bağımsız bir yetişkinin hayatına benzer bir hayata sahip olmak farklı gelişen bireyin ve ailesinin hayattan beklentilerini arttıracaktır.
.
Özel Eğitimde Hizmet Verdiğimiz Alanlar
• Sosyal ve Duygusal Gelişim
• Özgül Öğrenme Güçlükleri
• Zihinsel Engeli Olan Bireyler
• Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite
• Otizm
• Okula Uyum Sorunları
• Davranış Bozuklukları
• Down Sendromu
• Gelişim Geriliği
• Üstün Zekalı Çocuklar

Özel Eğitimde Kullandığımız Yöntemler
Yeni becerilerin kazanılması, kazanılmış becerilerin korunması ve yapılandırılmış destekleyici çalışmalarla beceri ve öğretim yöntemlerinin genelleştirilmesi hedeflenerek, doğrudan öğretim ve / veya doğal çevre öğretimi, uygulamalı davranış analizi (ABA), eşzamanlı ipucuyla öğretim yöntemi, sabit bekleme süreli öğretim yöntemi, fırsat öğretimi, videoyla model olma, replik silikleştirmeyle öğretim gibi farklı yöntemleri özel eğitimde kullanıyoruz.

    İletişime Geçin