Home Yetişkinler Kekemelik

Çiğdem Buzul – Konuşma ve Dil Terapisi

Yetişkinler Kekemelik

Kekemelik Belirtileri
Kekemelik genellikle kelimelerin veya kelimelerin bir kısmının tekrarlanmasının yanı sıra konuşma seslerinin uzatılmasını içerir. Bu düzensizlikler, genel popülasyona göre kekeleyen kişilerde daha sık görülür. Kekeleyen bazı insanlar konuşurken çok gergin veya “nefes nefese” görünürler. Konuşma tamamen durabilir veya engellenebilir. Engellenen, ağzın bazen birkaç saniye boyunca çok az veya hiç ses gelmeyecek şekilde bir ses söyleyecek şekilde konumlandırılmasıdır. Biraz çabadan sonra kişi kelimeyi tamamlayabilir.

Kekemelik Terapisi
Kekemelik terapisinin uzun vadeli hedefi, kekemeliğin danışanın hayatı üzerindeki etkisinin olarak azaltılmasıdır. Kekemelik için terapi genellikle önceden tanımlanmış bir süre için bireysel olarak sunulur. İlk randevuda veya değerlendirmede, terapist sizinle bireysel ihtiyaçlarınızı konuşur. Size özel bir tedavi planını sizinle birlikte oluşturur.
ve aşağıdaki yaklaşımların ve tekniklerin çoğunu içerecektir.
Sunulan ana tedavi biçimleri aşağıdaki gibidir:
Amaç tamamen %100 akıcılık sağlamak değil, danışanın daha akıcı konuşmasına yardımcı olmaktır. Tutum değişikliği ve iletişim davranışıyla ilgili egzersizlerde çalışmanın içinde yer alır.
Kekelemekten kaçınmayı azaltarak bunun kişiye getirdiği olumsuz duygu ve düşünceleri en aza indirgemek terapinin bir diğer hedefidir.

Psikolojik Yaklaşımlar
Danışanın ve terapistin, kekemeliğin danışanın yaşamı üzerindeki psikolojik etkilerini anlamasına yardımcı olur. Danışan, kendini keşfetme, konuşma güvenini artırma ve iletişim kurma konusunda daha olumlu bir tutum geliştirmek için çalışır.

    İletişime Geçin