HomeTag Bozukluğu

Çocukluğun dezintegratif bozukluğu olan çocuklarda doğumdan itibaren en az iki yıl gelişim normal şekilde ilerler. Belirtiler sıklıkla 3-4 yaş arası görülür. Bu tanıyı koyabilmek için belirtilerin 10 yaştan önce gelişmiş olması gereklidir. Epilepsiye sık rastlanır. İlk baştaki belirtiler, aktivitede artış, huzursuzluk ve anksiyetedir. Daha sonra konuşma ve diğer becerilerde kayıplar görülür. Heller Sendromu, çocukluğun dezintegrif bozukluğu...